Supervizare profesionala in Psihologie Clinica

In specialitatea Psihologie Clinica, in vederea atestării dreptului de liberă practică la nivel de specialist, psihologii practicanți in supervizare au obligația de a efectua un număr minim de 100 de ore de supervizare profesională a practicii derulate, eșalonate pe durata a 2 ani*.

In cadrul Cabinetului meu de Psihologie, ofer servicii de supervizare pentru psihologii practicanți in psihologie clinica aflati in supervizare.

Procesul de supervizare are loc la sediul cabinetului, in format individual sau de grup, iar obiectivele de formare si supervizare vor fi stabilite cu fiecare supervizat, in functie de aria de practica pe care o are.

Vom aborda:

  • Teoria si practica in psihopatologia umana
  • Metode de evaluare clinice ale copilului, adolescentului si adultului
  • Construirea si utilizarea unui Raport de Evaluare Clinica
 

Procesul de supervizare va include si o forma de evaluare a supervizatului, finalizata printr-un raportul de supervizare. Acesta va include în mod obligatoriu date privind: monitorizarea activității psihologului supervizat pe perioada supervizării; aprecierea supervizorului despre progresul făcut pe parcursul supervizării de către psihologul supervizat; aprecierea supervizorului la finalul contractului și o recomandare privind acordarea/neacordarea dreptului de practică în regim de autonomie profesională.

Mai multe despre noile reglementari ale Colegiului Psihologilor din Romania, privind procesul de Supervizare in Specialitatie Psihologie Clinica si Psihoterapie, gasiti aici:

NOTA. Daca supervizatul in psihologie clinica are in paralel inceput un proces de supervizare intr-o specializare adiacenta (ex. consiliere psihologica, psihoterapie), atunci orele de supervizare in psihologie clinica se reduc la jumatate (insemnand 50 de ore pe durata a 1 an)