In educația moderna realizata la nivel internațional se pune din ce in ce mai mult accent pe introducerea elementelor de Învățare Sociala si emoționala. O forma a acestui tip de învățare este aceea de a implica copiii in construirea si modelarea comunităților in care trăiesc, care se realizează prin angajarea acestora in Învățare prin servicii sau „service learning”.

Elevii învață mai ușor si mai semnificativ din experiențe avute in comunitate, din contactul cu alți oameni aflați in nevoie, prin implicarea in proiecte de voluntariat, acțiuni caritabile sau munca directa inițiată de ei, cu scopuri de a aduce beneficii directe locului in care trăiesc.

Acest concept de învățare își are originea in teoriile învățării experiențele, care sunt precursoarele ideilor de a integra in curiculele școlare serviciile oferite comunității. Principiile Învățării prin servicii,- participare activa, a ne pasa si construirea comunității-, stabiliesc niste legaturi intre scoala si lumea reala, iar beneficiile asocierii dintre educatie si experienta sunt bine fondate in teoriile invatarii:

Ce este Învățarea prin Servicii?

Este o forma de educație experientiala, in care invatarea are loc prin intermediul unor cicluri de acțiune si reflectare, pe măsura ce elevii lucrează cu alții si isi aplica cunoștințele pentru a rezolva probleme ale comunității si, in acelasi timp, reflectează la experiența lor cu scopul de a înțelege singuri, mai profund, probleme sau situații complexe. Reflectarea transforma serviciul in învățare.

Par a exista mai multe motive pentru care Învățarea prin Servicii contribuie la înțelegerea si aplicarea cunoștințelor de catre elevi:

  1. Are loc o învățare mai profunda pentru ca elevii sunt mai angajați si curioși in legătura cu problematicile pe care le trăiesc in comunități;
  2. Elevii isi pot aminti mai usor materialul invatat in contextul comunitatii;
  3. Invatarea isi are bazele in relatiile personale si in a realiza o munca si efort care pot face diferenta in viata oamenilor.

Învățarea prin Servicii are patru dimensiuni:

  1. Elevii învață prin participarea la experiențe organizate care împlinesc nevoile prezente ale comunității si sunt coordonate intre scoală si comunitate;
  2. Programul este integrat in curicula academica, oferindu-se timp pentru procesarea experienței avute;
  3. Elevilor le este oferita șansa de a-si folosi abilitățile si cunoștințele in situațiile din viața reala din comunități.
  4. Învățarea se prelungește din clasa in comunitate, aspect care contribuie la dezvoltarea sentimentului de a-mi pasa de ceilalți.

Cum are loc Învățarea prin Servicii?

In mod direct, prin angajarea elevilor in interacțiuni directe cu oamenii deserviți ai comunității. Tipuri de acțiuni directe pot fi:

In mod indirect, prin oferirea de servicii in care beneficiarii si furnizorii sunt la distanta fizica unii fata de ceilalți. Tipuri de acțiuni indirecte pot fi:

Majoritatea acestor acțiuni sunt făcute in mod voluntar, devenind experiențe de voluntariat timpurii, in urma cărora elevii pot obține beneficii emoționale si sociale multiple.

Care sunt beneficiile acestui tip de Învățare?

Rezultatele implicării in acest tip de învățare sunt strâns legate de cadrul mai larg al Învățării Sociale si Emoționale. Daca elevii sunt expuși de timpuriu la aceste tipuri de învățare, principalele beneficii apărute sunt:

Beneficiile pentru organizații pot fi următoarele:

Beneficiile pentru oamenii care primesc servicii pot fi următoarele:

Beneficii pentru Comunitate pot fi următoarele:

Ce este de făcut?

Atât profesorii, in mediul educațional, cat si părinții pot încuraja copiii, de la cele mai mici vârste sa participe si sa se implice in activități de învățare prin servicii si de voluntariat, in cat mai diverse arii ale comunității. Evident, la început activitățile vor fi facilitate de către adulți si alese conform abilitaților  si vârstei copiilor, însă pe măsura ce cresc si ajung la vârsta adolescentei, elevii vor avea mai multa încredere sa participe la astfel de activități de învățare din proprie inițiativă, unde nu vor mai avea nevoie de facilitarea si îndrumarea adulților, pentru a găsi o organizație sau un proiect social in care sa facă voluntariat.